Kategóriák
Ingatlanfelújítások

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

Tételesen felsorolták a Magyar Államkincstár tájékoztatójában a támogatáshoz szükséges dokumentumokat. Látható, hogy meglehetősen sok dokumentumról van szó, hiszen számos élethelyzet lehet, ezeket pedig alá is kell tudni támasztani.

Jövő év elejétől elérhető a családok számára a lakásfelújítási támogatás, melynek kitétele, hogy legalább egy gyermeket neveljenek – gyermeknek számít ár a 12 hetes magzat is – saját otthonukban.  A következő két évben a kormányrendeletben nevesített felújítási munkálatok költségeinek felét, maximum 3 millió forintot utólag visszautal az állam. A támogatásnak nem feltétele a házasság, így a gyermeket nevelő élettársak és egyedülálló szülők is kérhetik. Kitétel viszont, hogy legalább 1 éves folyamatos Tb-jogviszonyt kell az igénylőnek, vagy együttes igénylők esetén legalább egyiküknek igazolnia.

 Ez egy utólagos támogatás, a családnak magának kell megelőlegeznie a költségeket, majd a vállalkozási szerződés (vagy szerződések) alapján kiállított és megfizetett számlák nyújthatók be egyszerre a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. A MÁK-nak 30 napja van megvizsgálni a benyújtott számlákat és a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat, és amennyiben mindent rendben találnak, ezt követően legfeljebb 5 napon belül elutalják a támogatás összegét. Fontos tudni, hogy Az igénylés folyamatában egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, például akkor, ha valamilyen dokumentum nem lett benyújtva, ezt követően azonban elutasítják az igénylést. Ebben az estben sem esik el végleg a család a lehetőségtől, ám ekkor ehhez újabb igénylést kell benyújtani. Ebben az esetben különösen fontos, hogy az utolsó számla kifizetése és az igénylés benyújtásának ideje között ne teljen el 60 napnál hosszabb idő.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Vállalkozási szerződések másolata. (kötelező)
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata. (kötelező)
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata. (kötelező)
 • Örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata. (opcionális)
 • A várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás. (opcionális)
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata. (opcionális)
 • Számlaösszesítő. (kötelező)
 • Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata. (opcionális)
 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez. (opcionális)
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata. (kötelező)
 • Amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata. (opcionális)
 • Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata. (opcionális)
 • Amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása. (opcionális)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata. (kötelező)
 • Három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata. (opcionális)
 • Ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, amgyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata. (opcionális)
 • Nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása. (opcionális)
 • A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybevett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata. (opcionális)

25. életévét betöltött gyermek esetén:

 • A megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata. (opcionális)
  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata. (opcionális)
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata. (opcionális)
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata. (opcionális)

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén:

 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata. (opcionális)
 • Súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott. (opcionális)

Minden esteben gondosan kell eljárnunk, hogy jogosultak vagyunk-e a támogatásra, de különösen akkor, ha a családnak nincs elegendő saját forrása a felújítási munkálatok megfinanszírozására és hitelből végezné a munkálatokat.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Erre is költheti a 3 Millió forintot

Az Otthonfelújítási Program akár napelemek telepítésére is felhasználható.

Ha abban a szerencsés helyzetben van, hogy már nem tud mit felújítani a házán, de még nincs rajta napelem, azt tanácsolom ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Ha csak mindenki ennyit tenne a földért, azt nagyon megköszönnék az unokáink. Ezzel a lehetőséggel mód nyílik az elektromos költségei csökkentésére, lenullázására. A napelemes rendszerrel ezt egyszerűen megteheti. Aki elektromos alapúvá teszi a fűtésrendszerét, teljes egészében megszabadulhat a villany- és fűtésszámlájától.

Nyolc – tíz év alatt megtérül

Ma az egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb napenergia hasznosítási mód a fotovillamos napelemes rendszer. Egy átlag magyar családnak 2060 kilowattóra az éves villamosenergia felhasználása. Ezt mindössze egy 1,5 kilowattos napelemes rendszerrel ki lehet váltani. Aki a házában elektromos alapú fűtést is szeretne kialakítani, annak valamelyest nagyobb napelemes rendszert kell működtetnie. Ma egy átlagos háztartási napelemes rendszer 8 kilowattos. Ezt körülbelül 2,5-3,5 millió forintos beruházással lehet megvalósítani. Ennek a mai villamosenergia-tarifa ellenére is körülbelül 8-10 év a megtérülési ideje.

További előny, hogy ma még a szaldóelszámolást használhatják a megrendelők, ennek a jogosultságnak a megszerzésére 2023 végéig van lehetőség. Akik később telepíttetik a rendszert, erre már nem lesz lehetőségük. (A szaldós elszámolásra váltás első lépése, hogy a hagyományos mérőórát kicserélik egy kétirányú mérőórára. Ez a kétirányú mérőóra képes mérni a napelem rendszer által a hálózatra táplált és az onnan vételezett energia mennyiségét is. A szaldós elszámolással a fogyasztónak csak a hálózatra feltöltött és onnan vételezett energia különbségét kell fizetnie).

Megszűnnek a havi kiadások

Tehát a napelemes rendszer megtermeli a család fűtését, melegvizét, és lenullázhatja a teljes villamosenergia költséget.. Sok helyen vannak még régi lakóházak. Ezek általában régi, elavult rendszerrel működnek, konvektorral fűtenek az abban élők. Főleg a parapetes konvektoroknak rendkívül alacsony a hatásfokuk, gyakorlatilag az utcát fűtik velük. Ez szemmel látható, hiszen amikor nagy hidegben elmegyünk egy ilyen épület mellett, még havat sem találunk, hiszen elolvad a környezetében. Ezektől úgy lehet a legkönnyebben megszabadulni, ha split inverteres klímaberendezéseket szereltet fel a tulajdonos. Ezeknek akár a teljes villamosenergia-igényét meg lehet termelni a napelem segítségével. Egy ilyen berendezés átlagos hatékonysága rendkívül jó, 1 kWh villamosenergia befektetéssel 3,5-4 kWh-nyi hűtési vagy fűtési hőenergiát állít elő.

Széleskörű segítség, egynapos munka. A napelemes rendszer kiépítése akár egyetlen nap alatt megoldható. 

Segítünk az árajánlat kérésben, amit aztán a helyszíni felmérés követ. Majd a kivitelező meghatalmazást kér a tulajdonostól, és elindul a tervezés-engedélyeztetési folyamat, hiszen a rendszer kiépítéséhez a szolgáltató jóváhagyása szükséges.

A NAP a mi barátunk

A Nap egy csodálatos és kifogyhatatlan energiaforrás, korlátlanul áll rendelkezésre, és mindenki annyit hasznosít belőle, amennyit csak szeretne. A napelemes rendszert hazánkban már 80 ezer család használja. A kormány célja, hogy 200 ezer családra növekedjen a megújuló energiát használók száma.