Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Ellenőrző lista

Amennyiben biztosra akar menni, igénybe veheti az Ingatlanfelújítások szolgáltatáscsomagját.
Részletes információ: info@ingatlanfelujitasok.hu email címen kérhető.


Javaslat az Otthonfelújítási támogatás igénybevételének menetére

0. Aprólékosan, pontról pontra ellenőrizni kell, hogy minden szempontból megfelelünk-e a támogatás törvényben előírt feltételeinek.

Amennyiben igen, folytatatható  az 1. ponttal.

Amennyiben nem, keresni lehetőséget a megfelelésre.  Kérdezni   az Otthonfelújítási  program Facebook csoport tagjaitól, tőlünk, vagy  állásfoglalást kérni az otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu email címen. Ha sikerül megtalálni a megoldást, folytatható az 1. ponttal. Ha nem, sajnos nem jogosult a támogatásra.

1. Végig kell gondolni, milyen munkálatokat szükséges elvégeztetni otthonunkon. Listát kell készíteni ezekről.

2. Az elkészített lista minden pontját ellenőrizni kell, hogy megfelel-e a törvényben előírtaknak.

Amennyiben megfelel, folytatható a 3. ponttal.

Amennyiben nem, a nem támogatható munkálatokat ki kell hagyni a támogatási igénylésből. Ezek elvégezhetőek saját tőkéből. Alternatív megoldások is kereshetőek. Kérdezni az Otthonfelújítási program Facebook csoport tagjaitól, tőlünk, vagy állásfoglalást kérni az otthonfelujitas@allamkincstar.gov.hu email címen.

3. A megfelelő szakemberektől árajánlatok bekérése. De mi is tudunk javasolni kivitelezőket.

4. A megfelelő árajánlat elfogadása után a szakemberrel ütemterv egyeztetése.

5. A kiválasztott szakemberrel a törvényben előírt feltételeknek megfelelő szerződés megkötése. (Minta a fájlok közé feltöltve) https://www.facebook.com/groups/otthonfelujitasiprogram/permalink/280268523428869/

6. Amennyiben saját beszerzésű anyagok kerülnek felhasználásra, a törvényben előírtaknak megfelelően anyagszámlák gyűjtése.

7. A szerződésnek megfelelően elvégzett munka elfogadása után  a szakember a törvény előírásainak megfelelő számlát állít ki.

8. A fent kiállított számlát ki kell egyenlíteni! Amennyiben átutalással történik a kiegyenlítés, úgy azt is igazolni kell!

9. Az utolsó tervezett és elvégzett munka után kiállított számla kiegyenlítését követően 60 napon belül kell igényelni  a támogatást.

10. A támogatás igénylésének folyamatában és tervezésében nagyon körültekintően kell eljárni! A törvény szerint a benyújtást követően mindössze egyszer van lehetőség hiánypótlásra!

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

Tételesen felsorolták a Magyar Államkincstár tájékoztatójában a támogatáshoz szükséges dokumentumokat. Látható, hogy meglehetősen sok dokumentumról van szó, hiszen számos élethelyzet lehet, ezeket pedig alá is kell tudni támasztani.

Jövő év elejétől elérhető a családok számára a lakásfelújítási támogatás, melynek kitétele, hogy legalább egy gyermeket neveljenek – gyermeknek számít ár a 12 hetes magzat is – saját otthonukban.  A következő két évben a kormányrendeletben nevesített felújítási munkálatok költségeinek felét, maximum 3 millió forintot utólag visszautal az állam. A támogatásnak nem feltétele a házasság, így a gyermeket nevelő élettársak és egyedülálló szülők is kérhetik. Kitétel viszont, hogy legalább 1 éves folyamatos Tb-jogviszonyt kell az igénylőnek, vagy együttes igénylők esetén legalább egyiküknek igazolnia.

 Ez egy utólagos támogatás, a családnak magának kell megelőlegeznie a költségeket, majd a vállalkozási szerződés (vagy szerződések) alapján kiállított és megfizetett számlák nyújthatók be egyszerre a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. A MÁK-nak 30 napja van megvizsgálni a benyújtott számlákat és a jogosultságot alátámasztó dokumentumokat, és amennyiben mindent rendben találnak, ezt követően legfeljebb 5 napon belül elutalják a támogatás összegét. Fontos tudni, hogy Az igénylés folyamatában egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, például akkor, ha valamilyen dokumentum nem lett benyújtva, ezt követően azonban elutasítják az igénylést. Ebben az estben sem esik el végleg a család a lehetőségtől, ám ekkor ehhez újabb igénylést kell benyújtani. Ebben az esetben különösen fontos, hogy az utolsó számla kifizetése és az igénylés benyújtásának ideje között ne teljen el 60 napnál hosszabb idő.

A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • Vállalkozási szerződések másolata. (kötelező)
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata. (kötelező)
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata. (kötelező)
 • Örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata. (opcionális)
 • A várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás. (opcionális)
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata. (opcionális)
 • Számlaösszesítő. (kötelező)
 • Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata. (opcionális)
 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez. (opcionális)
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata. (kötelező)
 • Amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata. (opcionális)
 • Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata. (opcionális)
 • Amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása. (opcionális)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata. (kötelező)
 • Három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata. (opcionális)
 • Ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, amgyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata. (opcionális)
 • Nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása. (opcionális)
 • A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybevett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata. (opcionális)

25. életévét betöltött gyermek esetén:

 • A megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata. (opcionális)
  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata. (opcionális)
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata. (opcionális)
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata. (opcionális)

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén:

 • A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata. (opcionális)
 • Súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott. (opcionális)

Minden esteben gondosan kell eljárnunk, hogy jogosultak vagyunk-e a támogatásra, de különösen akkor, ha a családnak nincs elegendő saját forrása a felújítási munkálatok megfinanszírozására és hitelből végezné a munkálatokat.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

ingatlan.com elemzése

Százezer lakásban indulhatnak meg a lakásfelújítási munkálatok

 • A korábban bejelentett, jövőre startoló állami lakásfelújítási programban még többen vehetnek részt, mivel a jogosultak várhatóan támogatott kedvezményes hitelből is finanszírozhatják a korszerűsítést.
 • Az ingatlan.com becslése szerint akár 100 ezer lakásban kezdődhet meg a munka.
 • A felújítások ráférnek a lakásállományra: az ingatlan.com-on idén értékesítésre meghirdetett 425 ezer lakóingatlan 18 százalékát felújítandóként kínálták eladásra a tulajdonosok. A felújított és újszerű állapotúak aránya 30 százalék volt.
 • A 2021 februárban startoló lakásfelújítási hitel a lakossági hitelpiacot is élénkítheti.

Újabb fontos elemmel bővült az állami lakásprogram, amely a lakásfelújítást tervező gyermekes háztartásoknak teheti könnyebbé a beruházás finanszírozását. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy jövőre a gyermekes vagy gyermeket váró családok a lakásfelújításra fordított összeg felét, maximum 3 millió forintot utólag vissza nem térítendő támogatásként kapnak az államtól. Az érintettek pedig 2021 februárjától a korszerűsítéshez államilag támogatott, maximum 10 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek.

“Azzal, hogy az eddig megjelent hírek szerint februártól hitelből is finanszírozni lehet a felújítást, még többen választhatják ezt a megoldást. Akár 100 ezer lakóingatlanban kerülhet sor korszerűsítésre az új lehetőségnek köszönhetően.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “A lakásfelújításra vonatkozó hitel két szempontból is praktikus lehet: egyrészt a felújítást tervező családok már a munkálatok megkezdése előtt pénzhez juthatnak. Másrészt pedig a hitelszakértők már a kölcsön felvétele előtt segíthetnek abban, hogy milyen költségeket milyen arányban térít vissza az állam a felújítást végző családoknak támogatás formájában.” Balogh László szerint így jobban elkerülhető az olyan kellemetlen meglepetés, amikor a felújítást követően derül ki egy kiadásról, hogy mégsem jár vissza utána állami támogatás.

Sok lakásra ráfér a felújítás

Az ingatlan.com adatai szerint 2020-ban 425 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel a magánszemélyek és az ingatlanközvetítők, 18 százalékukat felújítandóként kínálták eladásra. Az újszerű és felújítottak aránya 30 százalékos volt, így elmondható, hogy a jobb állapotú ingatlanok piacképesebbek, és könnyebben is értékesíthetők.

A kínálati piacon idén megjelent fővárosi lakásoknak a 20 százalékára fér rá a korszerűsítés az eladók szerint, a megyeszékhelyeken és kisebb városokban a felújítandó lakások aránya 16 és 15 százalékos, a községekben pedig több mint 20 százalékot tett ki. A 2020-ban energetikailag besorolt ingatlanok majdnem fele átlagos vagy annál rosszabb kategóriába tartozik. Ezek közül az átlagos minősítésű energiatanúsítványt kapott ingatlanok aránya csupán 10 százalék, ami az ingatlan.com szakértője szerint intő jel lehet a lakásállomány minőségére vonatkozóan.

Élénkülés jöhet a lakossági hiteleknél

Az ingatlan.com-csoporthoz tartozó money.hu szakértői szerint a kedvezményes lakásfelújítási kölcsön élénkítheti a lakossági hitelpiacot, amely a korábbi évek folyamatos növekedése után az idén a koronavírus-járvány negatív hatásai miatt megtorpant. Az államilag támogatott lakásfelújítási hitelről szóló részletes szabályozás még nem jelent meg, pontos részleteket arról, hogy az érintettek mire számíthatnak csak ezt követően lehet mondani. Azt, hogy a felújítási hitel törlesztése konkrétan hogyan alakul, az számos tényezőtől, a hitelösszegtől, a futamidőtől is függ, valamint attól, hogy mennyi ideig tart maga a felújítás.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

További részletek

Az után, hogy biztosan megtudhattuk „Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely (leánykori nevén ideiglenes cím) címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Most a HVG-ből értesülhettünk arról is, hogy”Novák Katalin bejelentése szerint az othonfelújítási támogatással akkor is lehet élni, ha az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt.

Ugyanakkor az alap társadalombiztosítási (tb) befizetés esetén, vagyis ha mindkét szülő csak a saját maga által fizetett tb-vel rendelkezik, nem lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást

A lízinggel vásárolt és még hitellel terhelt lakás esetén fontos szabály, hogy legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie annak, aki igénybe venné az adott ingatlanra a felújítási támogatást – hívta fel a figyelmet Novák Katalin.

A miniszter szerint a támogatás akkor is igényelhető, ha az adott lakás jelzáloggal terhelt.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Erre is költheti a 3 Millió forintot

Az Otthonfelújítási Program akár napelemek telepítésére is felhasználható.

Ha abban a szerencsés helyzetben van, hogy már nem tud mit felújítani a házán, de még nincs rajta napelem, azt tanácsolom ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Ha csak mindenki ennyit tenne a földért, azt nagyon megköszönnék az unokáink. Ezzel a lehetőséggel mód nyílik az elektromos költségei csökkentésére, lenullázására. A napelemes rendszerrel ezt egyszerűen megteheti. Aki elektromos alapúvá teszi a fűtésrendszerét, teljes egészében megszabadulhat a villany- és fűtésszámlájától.

Nyolc – tíz év alatt megtérül

Ma az egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb napenergia hasznosítási mód a fotovillamos napelemes rendszer. Egy átlag magyar családnak 2060 kilowattóra az éves villamosenergia felhasználása. Ezt mindössze egy 1,5 kilowattos napelemes rendszerrel ki lehet váltani. Aki a házában elektromos alapú fűtést is szeretne kialakítani, annak valamelyest nagyobb napelemes rendszert kell működtetnie. Ma egy átlagos háztartási napelemes rendszer 8 kilowattos. Ezt körülbelül 2,5-3,5 millió forintos beruházással lehet megvalósítani. Ennek a mai villamosenergia-tarifa ellenére is körülbelül 8-10 év a megtérülési ideje.

További előny, hogy ma még a szaldóelszámolást használhatják a megrendelők, ennek a jogosultságnak a megszerzésére 2023 végéig van lehetőség. Akik később telepíttetik a rendszert, erre már nem lesz lehetőségük. (A szaldós elszámolásra váltás első lépése, hogy a hagyományos mérőórát kicserélik egy kétirányú mérőórára. Ez a kétirányú mérőóra képes mérni a napelem rendszer által a hálózatra táplált és az onnan vételezett energia mennyiségét is. A szaldós elszámolással a fogyasztónak csak a hálózatra feltöltött és onnan vételezett energia különbségét kell fizetnie).

Megszűnnek a havi kiadások

Tehát a napelemes rendszer megtermeli a család fűtését, melegvizét, és lenullázhatja a teljes villamosenergia költséget.. Sok helyen vannak még régi lakóházak. Ezek általában régi, elavult rendszerrel működnek, konvektorral fűtenek az abban élők. Főleg a parapetes konvektoroknak rendkívül alacsony a hatásfokuk, gyakorlatilag az utcát fűtik velük. Ez szemmel látható, hiszen amikor nagy hidegben elmegyünk egy ilyen épület mellett, még havat sem találunk, hiszen elolvad a környezetében. Ezektől úgy lehet a legkönnyebben megszabadulni, ha split inverteres klímaberendezéseket szereltet fel a tulajdonos. Ezeknek akár a teljes villamosenergia-igényét meg lehet termelni a napelem segítségével. Egy ilyen berendezés átlagos hatékonysága rendkívül jó, 1 kWh villamosenergia befektetéssel 3,5-4 kWh-nyi hűtési vagy fűtési hőenergiát állít elő.

Széleskörű segítség, egynapos munka. A napelemes rendszer kiépítése akár egyetlen nap alatt megoldható. 

Segítünk az árajánlat kérésben, amit aztán a helyszíni felmérés követ. Majd a kivitelező meghatalmazást kér a tulajdonostól, és elindul a tervezés-engedélyeztetési folyamat, hiszen a rendszer kiépítéséhez a szolgáltató jóváhagyása szükséges.

A NAP a mi barátunk

A Nap egy csodálatos és kifogyhatatlan energiaforrás, korlátlanul áll rendelkezésre, és mindenki annyit hasznosít belőle, amennyit csak szeretne. A napelemes rendszert hazánkban már 80 ezer család használja. A kormány célja, hogy 200 ezer családra növekedjen a megújuló energiát használók száma.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Milyen munkálatokra érvényes az otthonfelújítási támogatás?

Támogatható építési tevékenységek

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy
cseréje,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások
alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje,
párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
f ) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
j) belső tér felújítása, ideértve
ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,
festését, tapétázását,
jb) a galériaépítést,
jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
jf ) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség
(így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
l) kerítés építése,
m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
o) térburkolat készítése, cseréje,
p) télikert kialakítása,

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Most újítsd fel panellakásod!

A panellakásokra is ráfér a felújítás, amit így lehet maximalizálni.

Újpalota, Nyírpalota út

● A kiadások felét, maximum 3 millió forint állami támogatást ad az állami a lakások korszerűsítésére a januártól induló felújítási program keretében, amely megkülönbözteti az anyagköltségeket és a munkadíjakra kifizetett összeget.

● Az érintettek akkor járnak a legjobban, ha a munkadíj vagy anyagköltség egyike sem kevesebb az összes kiadás negyedénél.

● A felújítás programban minden gyermekes háztartás részt vehet, így a panellakásokban élők is, akik például a nyílászárókat vagy akár a konyhabútort cserélhetik le.

Egy fínom kávét?

● A felújított panelek népszerűbbek, az érdeklődők 30 százaléka keresi ezeket, a korszerűsítésre szoruló panelek kevésbé kapósak.

● Budapesten egyébként a panellakások négyzetméterárának átlagos kínálati ára novemberben 570 ezer forintot tett ki, ami két százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

A vevők erősödő alkupozíciója miatt a fővárosi panelpiacon 6-7 százalékkal lefelé mozdultak az adásvételi árak. A magyarországi lakótelepi, azaz panellakások egy része is korszerűbbé válhat a jövőre induló állami lakásfelújítási program révén.

Kulcsfontosságú negyedek

A fő szabály szerint a lakásfelújítás költségeinek 50 százalékát, maximum 3 millió forintot kaphatnak a legalább egy gyermeket nevelő háztartások a program keretében. A költségek felét a számlák elektronikus beküldése után, utólag fizeti ki az Államkincstár.A program megkülönbözteti az anyagköltségeket és a munkadíjakat, és ezek együttes összege képezi a támogatás alapját. Mivel azonban a támogatást fele-fele arányban lehet elszámolni munkadíjra és anyagköltségre, ezért várhatóan akkor járnak legjobban a lakásfelújítók, ha egyik költségtípus sem kisebb az összes költség negyedénél. Véglegeset majd a részletszabályok ismeretében lehet mondani.

Újpalota, Zsókavár utca

A paneleknél is szükség van a felújításra.

A jövőbeni korszerűsítés például a fűtésszámlát is mérsékelheti a nyílászárók cseréje vagy felújítása után, akár a panellakásokban is. A lakásállomány jelentős részét, 14 százalékát adják a panelek, azaz majdnem minden hetedik lakás tartozik ebbe a körbe. A több százezer panellakás egy része olyan házban van, amelyek az elmúlt két-három évtizedben átestek korszerűsítésen, például szigetelést kaptak kívülről, de az állomány nagyobb részét nem érintették ezek a beruházások. Éppen ezért a panellakásoknál érdemes a lakáson belüli felújítást is végrehajtani.

Annál is inkább, mert a panelpiacon belül a keresletet meghatározza, hogy felújított ingatlanról vagy felújítandó ingatlanról van-e szó. A panellakások iránti érdeklődések 30 százaléka felújított állapotúra érkezett az elmúlt két évben, 25 százalékuk pedig a felújítandókat kereste.

Panel árkörkép

A panellakásoknál is megállt a korábbi években látott drágulás. Idén november közepén a budapesti panellakások négyzetméterárának középértéke 570 ezer forint volt, ami 2 százalékos csökkenést jelent tavaly novemberhez képest. Tavaly óta a vevők alkupozíciója jelentősen erősödött, így a tényleges adásvételi árak 6-7 százalékkal kerültek lejjebb egy év alatt. Az is látszik, hogy a felújítottként hirdetett budapesti panellakásokat négyzetméterenként 85 ezer forinttal drágábban átlagosan 606 ezer forintos négyzetméteráron kínálják eladásra, mint a korszerűsítésre szorulókat.A többi nagyváros közül Debrecenben minimálisan, 3 százalékkal 433 ezer forintra emelkedett a panellakások átlagos négyzetméterára. Győrben 2,5 százalékkal 397 ezer forintra nőttek. Kecskeméten 376 ezer forint. Ami megegyezik az egy évvel korábbi átlaggal.

Légy az elsők között panellakásod felújításában!

Amennyiben hitelre van szükséged az önerőhöz, csak töltsd ki ezt az űrlapot és a piacon található legjobb ajánlatot szerezzük meg neked.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Sorbanállás

Ez a tumultus 90-150 ezer forint vissza nem térítendő pályázati pénzért van. El lehet képzelni milyen érdeklődés lesz a 3 millió forintos Otthonfelújítási Program után.

Nem maradj le a lehetőségről! Iratkozz fel a lap alján a hírlevelünkre, mert az információ hatalom. Ha hitelre van szükséged, mert nem tudod, vagy nem akarod az önerőt saját megtakarításodból fizetni, töltsd ki ezt az űrlapot, amely alapján egy profi, bankfüggetlen tanácsadó méri fel számodra a lehetőségeket.

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Novák Katalinnal beszélgettek az M1 híradóban az Otthonfelújítási programról

Kategóriák
Ingatlanfelújítások

Egy kis panelből is lehet szépséges otthont varázsolni. Segítünk.

Egy teljes felújítás után jöhet a Home Staging. Az eredmény magáért beszél.